Sửa chữa máy nước nóng năng lượng mặt trời, sửa máy năng lượng